Kim jesteśmy

Jesteśmy chrześcijanami z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan.

Dziś kościół kojarzony jest często z budynkiem. Dla nas to przede wszystkim wspólnota ludzi kochających Boga. W obecnych czasach brakuje prawdziwej wspólnoty gdzie można być zaakceptowanym, wysłuchanym; dzielić się troskami i radościami, kształtować charakrer i wnętrze na podobieństwo Jezusa, znaleźć pomoc ale i nieść ją innym.

Jako kościół jesteśmy ludźmi, którzy zupełnie na to nie zasługując doświadczyli miłości, przebaczenia i akceptacji Tego, który gotów był stracić życie by nas ratować. Tego, który jest założycielem i Panem Kościoła - Pan Jezus Chrystus.

Każdy z nas indywidualnie odpowiedział na miłość Boga. Każdy rozpoczął poznawanie Pana Jezusa Chrystusa jako Świętego Zbawiciela. Każdy zaprosił Go do swojego serca rozpoczynając tym samym życie jako Boże dziecko. Pan Jezus nazywa takie osoby swoimi przyjaciółmi i nawiązuje z nimi osobistą więź.
Słowo to wyraźnie nawiązuje do Ewangelii, które są częścią Biblii, czyli Pisma Świętego. W dzisiejszym świecie kryzysu autorytetów często nie wiemy gdzie zwrócić się by znaleźć odpowiedzi na trudne pytania, według czego kierować się przy podejmowaniu decyzji, gdzie szukać sensu i celu. Potrzebujemy bardziej wiarygodnego autorytetu niż wszystkie ludzkie poglądy. Dlatego sięgamy do Pisma Świętego. Wierzymy, że jest ono listem napisanym przez Boga do nas, przez który ON sam do nas mówi przekazując swoją wolę.

Ewangelia to z jęz. greckiego dobra nowina o tym, że Bóg o nas nie zapomniał, nie zostawił nas samych sobie, więcej, przyszedł, aby nas ratować. Chcemy kierować się Ewangelią to znaczy wierzyć temu co jest napisane w Piśmie Świętym. Chcemy stosować to praktycznie w naszym życiu
To słowo oryginalnie pochodzi od słowa Chrystus i oznacza tych, którzy są podobni do Niego, którzy idą za Nim, dla których ON jest Panem i Mistrzem. Zadziwieni i zachwyceni osobą Jezusa, który zmartwychwstał i żyje, koncentrując się wokół Niego, uczymy się jak w naszych czasach iść przez życie z Nim, naśladując Go i doświadczając Jego mocy i pomocy. Jesteśmy chrześcijanami, którzy nie skupiają się wokół rytuałów, obrzędów czy ceremonii, ale chcą skupiać się na tym co w chrześcijaństwie najważniejsze, na osobie Jezusa Chrystusa, pielęgnując osobistą z Nim więź i ucząc się jak być dzisiaj Jego uczniami.

 

Obj. 22:17
A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.
Obj. 22:1
I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
Obj. 21:6
I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
Jan. 4:14
Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.