Nabożeństwo

Zapraszamy na niedzielne nabożeństwa.
Odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10:00, przy ulicy Młynarskiej 64 w dzielnicy Łódź Bałuty (w pobliżu ulic Franciszkańskiej i Łagiewnickiej).

 

W programie:

  • historie ludzi o życiu z Bogiem
  • wspólne uwielbienie śpiewem i modlitwą
  • pamiątka wieczerzy Pańskiej
  • kazanie Słowa Bożego
  • kawiarenka z poczęstunkiem, kawą i herbatą

 

Możesz zabrać dzieci.
W czasie nabożeństwa w osobnym pomieszczeniu odbywają się zajęcia dla najmłodszych w wieku do 8 lat. Dla starszych dzieci w wieku 9-12 lat odbywają się zajęcia przed nabożeństwem w godzinach 9:15 – 9:50.

List Apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:24-25 stawia wyzwanie

  • wzajemnej troski o siebie
  • zachęty do miłości braterskiej
  • pobudzania do czynienia dobrych uczynków
  • brania udziału we „wspólnych zebraniach”

W naszej wspólnocie „wspólnymi zebraniami” nazwać można nabożeństwa niedzielne, grupy domowe czy inne spotkania.

Serdecznie zapraszamy.