Adres

Adres:
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór „Woda Życia”
Ul. Młynarska 64, 91-843 Łódź
NIP 7262664383

Numery kont bankowych:

ALIOR BANK

  • 64 2490 0005 0000 4500 7403 4088 (Konto główne – wsparcie zboru)
  • 14 2490 0005 0000 4600 3062 3365 (wsparcie budowy – budynku zboru)
  • 05 2490 0005 0000 4600 5172 1415
    (dla uczestników obozów, konferencji czy innych wyjazdów zborowych)
  • 32 2490 0005 0000 4600 2506 9791
    (wsparcie klubu młodzieżowego Fireproof)