Grupy domowe

…Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.
Ew. Mateusza 18:20I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach… Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem…
Dzieje Apostolskie 2:42-44

 

Zapraszamy w tygodniu na grupę domową.
Spotykamy się by rozmawiać o Bogu na podstawie Jego Słowa.

Razem czytamy, modlimy się, dzielimy radosnymi i smutnymi chwilami.
Spotykamy się w naszych domach przy herbacie, kawie a często jest nawet ciacho!

Staramy się zachęcać nawzajem, pomagać, nosić brzemiona jedni drugich – Galacjan 6:2.

Jeśli mieszkasz w okolicy i chciałbyś studiować Słowo Boże, zapraszamy dołącz do jednej z grup.

Szczegóły znajdziesz pod numerem telefonu 692 984 676.