Rada zboru

Pastor senior - założyciel zboru w maju 2002 roku.
Ordynowany na Pastora Zboru w październiku 2004 roku.

Ukończył: Seminarium Biblijne Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
Seminarium Misyjne Ligi Biblijnej

Wraz z żoną Jolantą ma czwórkę dzieci.
Tel.: 502 613 293
Pastor pomocniczy, misjonarz

Ordynowany na Pastora Pomocniczego w kwietniu 2012

Studiował w: Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie
Akademii Homiletycznej

Wraz z żoną Anną ma dwoje dzieci.
Tel.: 692 984 676, e-mail: jarcel@tlen.pl
Członek Rady Zboru.

Wybrany w czerwcu 2012 roku.
Ukończył: Word Of Life Bible Institute w Schroonlake NY, USA
Łódzką Akademię Sztuk Pięknych na wydziale Grafiki i Malarstwa

Wraz z żoną Tatianą ma dwoje dzieci.
Skarbnik Zboru

Powołany na lidera młodzieżowego w 2010 r.
Studiował w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie.
Wybrany do rady zboru w lutym 2017 r.

Wraz z żoną Justyną ma dwoje dzieci.